regulaminy

W celu zapewnienia bezpiecznego i miłego wypoczynku stworzyliśmy Regulaminy, które ustalają zasady rezerwacji, pobytu i korzystania z atrakcji na terenie naszego kompleksu.

Przed dokonaniem rezerwacji prosimy o zapoznanie się z ich treścią. Dokonanie rezerwacji i wpłata zadatku oznacza zgodę na warunki w nich zawarte.

Wszystkie Regulaminy obowiązujące na terenie Obiektu podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Osady Skandia, w drodze indywidualnego zapoznania Gości z Regulaminami oraz poprzez umieszczeniu w każdym domku w widocznym miejscu wyciągu z Regulaminu.

ZASADY REZERWACJI / REGULAMIN OGÓLNY


Pobyt w Osadzie Skandia jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją obowiązującego tu Regulaminu pobytu (dostępny w każdym domku).

 1. Wstępnej rezerwacji można dokonać telefonicznie pod nr tel. 603 200 670 oraz mailowo na adres mailowy: osadaskandia@wp.pl.
 2. Rezerwacja jest ważna po wpłacie na konto podane przez właścicieli ustalonego zadatku w wysokości 30% kwoty za rezerwowany pobyt, w terminie 2 dni od dnia dokonania rezerwacji wstępnej. Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku odwołania rezerwacji. W przypadku braku wpłaty rezerwacja zostanie anulowana.
 3. Pozostałą kwotę należną za zarezerwowany pobyt wraz z opłatą klimatyczną należy zapłacić przelewem na podany numer konta bankowego przed terminem przyjazdu lub w dniu przyjazdu gotówką. Obiekt nie dysponuje terminalem płatniczym. Należy okazać ważny dowód tożsamości. Goście wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Gościom przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji. Późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd nie stanowi podstawy do zmniejszenia wysokości opłaty za cały zarezerwowany okres pobytu.
 4. W sezonie letnim rezerwacje przyjmowane są tylko na pobyty min. 7 dniowe. W pozostałych okresach można dokonywać rezerwacji na inną ilość dób, po wcześniejszym uzgodnieniu. Osoba, która dokonała rezerwacji ponosi pełną odpowiedzialność za przebywające z nią osoby.
 5. Właścicielom przysługuje prawo pobrania kaucji zwrotnej w kwocie 400 zł. Najemcy ponoszą odpowiedzialność finansową za wszelkie uszkodzenia domku i zawartego w nim wyposażenia spowodowane ich działaniem lub osób przebywających w domku i wyrażają zgodę, by wszelkie naprawy były wykonane na ich koszt.
 6. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 15.00 w dniu przyjazdu a kończy się o godz. 10.00 w dniu wyjazdu. Wszelkie życzenia przedłużenia pobytu poza zarezerwowanym terminem mogą być uwzględniane wyłączenie po wcześniejszym zgłoszeniu i w miarę dostępności domków. Nie opuszczenie domku i nie przekazanie kluczy do godz. 10.00 jest równoznaczne z koniecznością opłacenia kolejnej doby i nie gwarantuje możliwości przedłużenia pobytu.
 7. Parking jest bezpłatny, ogrodzony i niestrzeżony. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich kosztowności. Parkowanie pojazdu dozwolone jest tylko w miejscu wskazanym przez właściciela. Dla każdego domku przewidziane jest jedno miejsce parkingowe.
 8. Na terenie Obiektu mogą przebywać wyłącznie osoby zgłoszone w trakcie meldunku. Osoby odwiedzające Gości mogą przebywać na terenie Obiektu jedynie za zgodą Właścicieli. Wynajmujący ponosi wszelką odpowiedzialność za osoby go odwiedzające. Wynajęty domek nie może być przekazany ani udostępniany osobom trzecim.
 9. W godzinach 23:00 – 6:00 obowiązuje cisza nocna. Prosimy wówczas o zachowanie nie zakłócające pobytu innych Gości. W przypadku naruszania przez Najemców spokoju lub dobra pozostałych Gości oraz nieprzestrzegania powszechnie uznawanych norm współżycia z ludźmi, Właściciele zastrzegają sobie prawo do wypowiedzenia pobytu w ośrodku i nie są zobowiązani do zwrotu pieniędzy na niewykorzystany okres.
 10. Ze względu na komfort wszystkich Gości w wysokim sezonie letnim Właściciele nie wyrażają zgody na pobyt ze zwierzętami.
 11. We wszystkich domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz smażenia ryb. Każdy domek wyposażony jest w zewnętrzny grill. Obowiązuje zakaz rozpalania grilla na tarasie domku. Wypalony żar i popiół należy wyrzucić do specjalnie przygotowanego metalowego pojemnika.
 12. Goście zobowiązani są do zachowywania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, stosowania się o przepisów i zasad BHP i P.POŻ oraz do zapisów niniejszego Regulaminu. Ze względu na drewnianą konstrukcję wszystkich domków i względy bezpieczeństwa zabrania się stosowania urządzeń mogących stanowić zagrożenie pożarowe, w szczególności palenia świec, palników gazowych, urządzeń grzewczych, które nie stanowią wyposażenia domku. Prosimy także o każdorazowe wyłączenie światła i urządzeń elektrycznych przed opuszczeniem domku.
 13. W przypadku jakiejkolwiek awarii lub zagrożenia Właściciele Obiektu lub osoby przez nich wyznaczone mają prawo wejść do domku w każdej chwili. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco Właścicielom. Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za przejściowe niedogodności spowodowane z przyczyn od nich niezależnych, warunków pogodowych, przerw w dostawie prądu lub wody, sygnału internetowego, programów TV itp.
 14. Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe i pieniądze. Wychodząc z domku Goście powinni zamknąć wszystkie okna, wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i zamknąć drzwi na klucz.
 15. Dbałość o czystość i porządek w domku podczas pobytu pozostaje po stronie Gości. Goście zobowiązani są do utrzymania i oddania domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych
 16. W obiekcie obowiązuje segregacja śmieci. Z uwagi na dbanie o środowisko uprzejmie prosimy o segregowanie śmieci.
 17. Dorośli ponoszą całkowitą odpowiedzialność za swoje dzieci i są zobowiązani opieki nad nimi na terenie Ośrodka. Na placu zabaw dzieci mogą przebywać wyłącznie pod opieką rodziców bądź opiekunów i korzystać z dostępnych urządzeń zgodnie z zamieszczoną na nich instrukcją. Za wszelkie szkody i uszczerbki na zdrowiu dzieci odpowiada opiekun prawny. Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki spowodowane na terenie Obiektu. Cena usług świadczonych przez właścicieli nie obejmuje ubezpieczenia.
 18. Wpłata zadatku oznacza zapoznanie się i akceptację regulaminu.

REGULAMIN PLACU ZABAW

 1. Dzieci na ternie Placu Zabaw mogą znajdować się wyłącznie będąc pod opieką osoby dorosłej.
 2. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na placu zabaw odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 3. Korzystanie ze wszystkich urządzeń na placu zabaw musi odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją.
 4. Za szkody wyrządzone na placu zabaw przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

Kontynuując oglądanie strony oświadczasz, że zapoznałeś się z regulaminem i polityką prywatności oraz wyrażasz zgodę na pliki Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close